Kerknieuws.nl Schippers: Niet inenten onverantwoord
VR 24 okt 20:44  |  update 20:44
Chili Bibi Roosendaal Amsterdam CS Zuster
Kerk en homoseksualiteit botsen in Chili'Kinderen Asia Bibi werden mishandeld'Grootste moskee van West-Brabant geopendEerbetoon aan de doden op Amsterdam CS'Zuster Helena' naar psychiatrisch ziekenhuis

vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

Schippers: Niet inenten onverantwoord

Edith Schippers
DI 02 jul 2013 | 15.38

Ouders die hun kinderen niet laten inenten tegen de mazelen, zouden daar nog eens goed over moeten nadenken, meent minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Schippers gaf dinsdag aan dat zij dit persoonlijk onverantwoord vindt. "Maar we leven in een vrij land en ouders kunnen dit doen bij de gratie van andere ouders die wel laten inenten."

De bewindsvrouw hoopt dat er in de zogeheten 'Bible Belt' tussen de Veluwe en Zeeland en ook in de Grachtengordel met aanhangers van antroposofie nog eens goed wordt nagedacht over de vraag om wel of niet in te enten. Schippers: "Niet laten inenten is zeker onverstandig. Mazelen is geen onschuldige ziekte."

Bron: ANPARTIKEL DOORSTUREN
 


Stelling van de week
De waarheid sneuvelt het eerst in een oorlog
 Mee eens
 Oneens
 Geen mening
 Reacties ( lijst van 1 t/m 15 van de 60 reacties )

07 jul 2013, 18.36 uur
Door: Jan (79.120.86.xxx)
citaten van Einstein: .... „Verlies nooit de heilige nieuwsgierigheid‟. ... „Een probleem kan niet opgelost worden vanuit het bewustzijnsniveau dat het creëerde‟. ... „Doe nooit iets tegen je geweten zelfs als de staat dat vraagt‟. ... Onderzoekt alle dingen in samenhang, behoudt het goede, geldt op alle terreinen van menselijk leven: ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, geaardheid of : op welke grond dan ook !
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 17.15 uur
Door: Jan (217.115.10.xxx)
Ook voor de volledigheid:"Geen belangenverstrengeling RIVM en Coutinho bij advisering griepprik .... Publicatiedatum: 26-09-2012 Wijzigingsdatum: 26-09-2012 ... De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van het RIVM en Roel Coutinho tegen huisarts Hans van der Linde. De rechtbank geeft aan dat de uitlatingen van van der Linde wat betreft belangenverstrengeling onjuist zijn. Omdat deze uitspraken in het publiek debat zijn gedaan, heeft van der Linde echter niet onrechtmatig gehandeld, aldus de rechtbank. ....Het RIVM is tevreden met het genuanceerde oordeel van de rechter. Het feit dat de rechter heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling is voor het RIVM erg belangrijk. .... Verder geeft de rechter aan dat deze uitspraken binnen het publieke debat gedaan mogen worden. Het RIVM legt zich neer bij de uitspraak van de rechter dat dergelijke uitlatingen binnen het publieke debat toelaatbaar zijn..." Naar de volledige uitspraak: rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX8205 ...
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 16.44 uur
Door: H.Beuker (77.170.167.xxx)
Wat mij betreft maakt het weinig uit waar men de entstof vandaan haalt,als het maar werkt.Stel dat het waar is dat de wetenschap uit foetussen de entstof onttrekt,wat is daar dan op tegen? Ik ben al die pseudo-wetenschappelijke discussies meer dan zat en leidt er alleen maar toe dat mensen een wantrouwen krijgen tov integere wetenschappers alsof dit allemaal criminelen zijn.Math mijn excuses als ik U verkeerd heb beoordeeld maar kreeg de indruk dat U vanuit Uw bevindelijke gereformeerde zienswijze Uw medische ethiek had opgebouwd.Als dat niet zo is heb ik dat verkeerd gezien.
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 16.37 uur
Door: Jan (173.254.216.xxx)
@Andrea ik zou u persoonlijk veel kunnen vertellen over de vermenging van politiek, religie en levensovertuiging en o.a. de frustratis op en in de ontwikkeling van nieuwe medicatie, de trials en de proefpersonen, de pharmacie-industrie en de opstelling van patiëntenverenigingen en NIET in de laatste plaats over terminale patiënten waarvoor geen geneesmiddel was....vanwege die vermenging. ... Maar dat is ook Niet het hele verhasl, ook de Pharmacy - die m.i. maatschappelijk verantwoord dient te werken met ook alle check en balances en openheid, draagt veel bij aan de volksgezondheid voor allen. Daar ligt een verantwoordelijkheid ook voor de democratischr burger in deze rechtstaat. Uw wijze van communiceren over deze onderwerpen en de suggestieve opmerkingen daarbij die impliciet een beschuldiging zijn dan wel een verdenking suggereren, is niet mijn methode. ... Ik drong erop aan die wetenschappelijke onderzoeken binnen de sociaal-economische en maatschappelijke contexten te plaatsen en te lezen. ....Een actie uwerzijds, als u meent wat u schrijft, te onderbouwen met feiten in het evenwicht zoals ik eerder genoemd heb kan dan niet achterwege blijven: het is dan zelfs uw maatschappelijke plicht en voor uw geloofwaardigheid.
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 16.18 uur
Door: Jan (199.48.147.xxx)
@Mathé, (in het vooronderstelde geval) ik hoop dat je dan de bijsluiter van het anti-gif tegen de giftige slangenbeet goed gelezen hebt en van de ernstige bijverschijnselen gevrijwaard zult worden. ... Het leven is nooit zonder risico: ik hoop dat de boodschap is overgekomen. ....Goed gesprek verder met je arts.
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 13.30 uur
Door: Andrea (83.86.0.xxx)
Aangezien ik met 3 anderen dagelijks aanwezig ben bij een terminale vriendin, heb ik te weinig tijd om serieus op het onderwerp vaccinaties in te gaan. Jammer, want het onderwerp ligt me na aan het hart vooral omdat ik voorbeelden ken van mensen (kinderen) die door vaccinaties ernstig beschadigd zijn. Mazelen is en blijft een ziekte, die er voor zorgt dat het kind een sterk immuunsysteem opbouwt en waar zelden ernstige complicaties uit voortvloeien. Ikzelf, mijn omgeving en mijn zoon hebben allen de normale kinderziektes doorgemaakt, hebben allen een gezond immuunsysteem en zijn zelden of nooit ziek. @Nick, er wordt wel degelijk foetaal materiaal gebruikt bij vaccins. In totaal zijn er sinds de jaren 60 miljoenen vaccinlijnen ontwikkeld in de longcellen van geaborteerde foetussen. Dit wordt niet aan de ouders verteld want er wordt hun nooit iets meegedeeld over wat er in vaccins zit. Alleen verstandige ouders vragen daar na, de rest volgt op wat de dokter zegt(bron: medisch dossier.org). Iedereen die werkelijk geinteresseerd is in vaccinatie raad ik het boek aan dat te lezen is op 'Vaccin Vrij'. Het vermeld wetenschappelijke bevindingen, bronnen en statistieken. En anders de boeken van vaccindeskundige Dr. Vera Schreibner. @Jan, het RIVM wordt gesubsidieerd en geadviseerd door de farmaceutische industrie die er alle belang bij heeft dat er zoveel mogelijk vaccins worden verstrekt (al 38 voor kinderen in hun eerste levensjaren waarvan 28 op veel te jonge leeftijd in een onrijp immuunsysteem.
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 00.04 uur
Door: mathe (212.123.186.xxx)
@Jan, ..als ik gebeten wordt door een giftige slang neem ik een anti-gif , dit is niet hetzelfde als een vaccinatie. ...Overigens zoals ik al - tevergeefs kennelijk_ heb proberen uit te leggen , ben ik niet principieel tegen vaccinaties , ..als ze maar veilig zouden zijn. .Vaccins zitten echter bomvol gifftige stoffen , google het maar. ..En heel jonge kinderen krijgen dus lekker 38 van die vaccins te verwerken, kan dat nu goed zijn? ...
Ik heb een klacht over deze reactie


07 jul 2013, 00.00 uur
Door: mathe (212.123.186.xxx)
@Nick , correctie, je hebt niet het woord "obscuur" gebruikt, ik was te voorvarend, ..je had het wel over "volgekalkte blogs".
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 22.05 uur
Door: Jan (194.132.32.xxx)
Voor de volledigheid, ook de andere uitgave: “Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid” is een gezamenlijke uitgave van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en Academische werkplaats AMPHI en mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van ZONMw, De brochure is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek naar besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte van Helma Ruijs. .... academischewerkplaatsamphi.nl/GetDocument.ashx?documentID=13978
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 20.23 uur
Door: Jan (109.232.224.xxx)
En wat Mathé betreft: zijn wetenschappelijke publicaties over zijn onderzoeken en die van openbare briefwisseling over zijn bevindingen met Prof Dr. R. Coutinho, de Nederlandse Gezondheidsraad en de Inspectie voor de Volksgezondheid over de entstoffen lees ik t.z.t. nog wel eens.
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 20.17 uur
Door: Jan (37.221.161.xxx)
@Mathé wat doe je als je door een giftige slang gebeten wordt?
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 20.14 uur
Door: Jan (37.221.161.xxx)
Kohlbrugge - niet onbekend in bepaalde kringen - schreef citaat: ... "Ik heb een vader gekend, die zeer tegen de inenting ijvert, de drijfveer was om zo wat te wezen, wat hij toch niet was. En er zich op te goed te doen, dat hij dit en andere dingen niet deed..... Zijn kind stierf aan de pokken, hij was radeloos en naderhand voor de inenting..... Had hij met een vrij gemoed voor de Heere het gelaten, hij had de reden van de dood zijns kinds niet in het niet-inenten gezocht. U ziet, dat ik vóór alle dingen daarheen wil, dat een mensen­kind met vrijheid des gewetens en Heilige Geest handele, in eenvoudigheid Christi, naar hetgeen hij weet, en niets doe of late om bijredenen. .. " ... einde citaat. .... Kohlbrugge verwees in de briefwisseling niet naar de droom die de farao kreeg toen Jozef in Egypte was. Jozef moest namens God gaan vertellen dat er zeven vette en zeven magere jaren zouden komen. De farao moest voorraadschuren bouwen om de zeven magere jaren door te komen.... Dat de overheid geen rekening zou houden met bevindelijken en andere gelovigen is onwaar en wordt gelogenstraft door de uitvoerige informatie waarin op alle elementen wordt ingegaan. .... Ik verwijs naar "Vaccinatie in de reformatorische gezindte - INFORMATIE VOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG" ....academischewerkplaatsamphi.nl/GetDocument.ashx?DocumentID=13979&name=vaccinatie-reformatorische-gezindte-brochure-professionals&rnd=634998945093371652 .... ...
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 19.58 uur
Door: mathe (212.123.186.xxx)
@Nick , Luister nou eens slimme jongen, .JIJ hebt de woorden "obscure blogs "in de mond genomen , niet ik . ..Ik zeg allen maar dat er nog veel meer bronnen met kritiek op vaccinaties zijn dan die jij als obscure blog aanduid. ... ikzelf vond ze niet obscure. Ik dacht dat het hele idee van internet was dat iedereen toegang heeft tot alle informatie en zich zodoende optimaal op de hoogte kan stellen en niet meer alleen hoeft af te gaan op wat deskundigen zeggen. ..Vindt jij echt dat Coutinho en Oosterhuis integer overkomen?
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 13.56 uur
Door: Nick (82.156.86.xxx)
@mathe 06 jul 2013, 01.17 uur | " ..niet alleen een paar obscure blogs." | Deze "obscure blogs" werden ons voorgehouden door jou zelf. Het ontbreekt nog steeds aan "niet-obscure" bronnen. Wie probeer je nu eigenlijk te belazeren?
Ik heb een klacht over deze reactie


06 jul 2013, 01.26 uur
Door: mathe (212.123.186.xxx)
@Beuker, ...Mijn beste , ik bén helemaal niet ,op bijbelse gronden, tegen vaccinaties . Ik ben om medische gronden tegen vaccinaties én omdat bij het opkweken en produceren van veel vaccins cellen afkomstig van geaborteerde foetussen worden gebruikt. .....Ik snap niet hoe u het in uw kop haalt om tegen mij tekeer te gaan omdat ik op bijbels gronden tegen vaccinaties ben.
Ik heb een klacht over deze reactie


volgende reacties >>  |    Pagina:  1  2  3  4  


Reageren op dit bericht?!

Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie

 
     over deze site | contact