Kerknieuws.nl Ledental HHK stijgt
WO 22 okt 17:20  |  update 17:20
Eerste stukken bibliotheek Vaticaan onlineProgramma pausbezoek Turkije bekend gemaaktPaus krijgt miljoen euro van BayernNoord-Korea laat Amerikaan Jeffrey Fowle vrijAmerikaanse jihadmeisjes gepakt in Duitsland

vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

Ledental HHK stijgt

HHK
ZA 26 mei 2012 | 10.26

Het ledental van de Hersteld Hervormde Kerk nam in 2010 toe met 977. Het kerkverband telde eind vorig jaar 57.730 leden. Dat blijkt uit het vrijdag verschenen kerkelijk jaarboek 2012 van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De HHK telt 25.268 belijdende leden, 30.871 doopleden en 1591 geboorteleden. Het aantal belijdende leden nam het meest toe, terwijl het aantal geboorteleden licht daalde.

De Hersteld Hervormde Kerk telde eind vorig jaar 61 dienstdoende predikanten, 2 zendingspredikanten, 1 predikant zonder gemeente, 29 predikanten met de rechten (als) van een emeritus, 21 kandidaten met preekbevoegdheid en 2 hulppredikers. Er zijn drie 'eerwaarde heren' met beperkte preekbevoegdheid.

Lees verder bij het Reformatorisch DagbladARTIKEL DOORSTUREN
 


Stelling van de week
Wie spreekt is gelovig
 Mee eens
 Oneens
 Geen mening
 Reacties ( lijst van 46 t/m 60 van de 80 reacties )

30 mei 2012, 14.24 uur
Door: n.d. (212.45.63.xxx)
Jan van der Waal, dank voor je bericht.1. Uiteraard mag je hier je mening ventileren.Ook over de HHK. De wijze waarop dat verwoord wordt kan verschillend zijn, maar moet wel correct blijven m.i.2; ik denk, dat er een misverstand is wat betreft mijn positie. Ik ben lid van de PKN, weliswaar onder het Convenant. Voel me door de HHK-ers die op zichzelf zijn verder gegaan in de steek gelaten. Ik sympathiseer nl. Wel met de leer van de HHK, niet zo met dat deel dat zich vroeger "het gekrookte riet" noemde en nu onderdeel is van de HHK, maar met vele anderen wel. Ik wil zelf niet afscheiden, daarom zijn we mee gegaan de PKN in.Voor 2004 had ik in de NHK ook bezwaren, maar ging daar de kerk niet voor uit. Die bezwaren heb ik meegenomen de PKN in, maar ga er ook nu de kerk niet voor uit. De scheur die zich voltrok in 2004 vond plaats juist in vele gemeentes, die wij een wamr hart toedragen. Niet in de linkerflank van de NHK.De pijn voelen wij dus het meest en het langst. De huidige HHK-ers hadden bij ons moeten blijven, in mijn optiek. Ze hebben dat in grote getale niet gedaan. In die zin voelen wij ons dus achtergelaten door hen, die bij ons hoorden voor 2004.3: natuurlijk heb ik vertrouwen, dat je na wat is gebeurd 18 en 23 april de afspraak staande blijft. Het ging in een paar mails meer om de toonzetting, die me wat moeite kost. Niet om het verschil in visie. Hopelijk zo wat duidelijker, Jan. Groeten.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 14.23 uur
Door: Ouddorp (80.126.138.xxx)
Nog een opmerking: de geboorteleden verdwijnen vanzelf, dit is nog een restant uit de tijd dat de kerkelijke administratie van de NHK was gekoppeld aan de gemeentelijke administratie. Nu mag dit niet meer en worden er geen nieuwe geboorteleden meer ingeschreven. Die geboorteleden zijn een restant van de oude NHK en verdwijnen vanzelf. Overigens telt de HHK slechts iets van 1.500 geboorteleden.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 14.19 uur
Door: Ouddorp (80.126.138.xxx)
Nog een opmerking: de geboorteleden verdwijnen vanzelf, dit is nog een restant uit de tijd dat de kerkelijke administratie van de NHK was gekoppeld aan de gemeentelijke administratie. Nu mag dit niet meer en worden er geen nieuwe geboorteleden meer ingeschreven. Die geboorteleden zijn een restant van de oude NHK en verdwijnen vanzelf. Overigens telt de HHK slechts iets van 1.500 geboorteleden.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 14.15 uur
Door: Ouddorp (80.126.138.xxx)
Valt wel mee hoor, de laatste jaren kwamen er vanuit de Gergem circa 300 meer mensen over naar de HHK dan andersom. De overkomst van GG-leden is echt niet de enige verklaring voor de groei van de HHK.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 12.27 uur
Door: marten (90.13.221.xxx)
Als ik het goed begrijp gaat het om een soort stoelendans. De geboorteleden in de HHK blijven me intrigeren.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 10.56 uur
Door: jan (84.84.32.xxx)
Sommige HHk gemeenten bestaan uit bijna de helft uit voormalige Ger.gem zoals Apeldoorn en Barneveld. De HHK geeft zelf geen cijfers maar als de jaarboeken van de Ger.gem de chr. ger. kerk ziet is de overenekomst uit vooral het eerstgenoemde kerkgenootschap fors. Omgekeerd keren er weer HHK-ers terug maar de PKN. Uit de Vrijgemaakte kerk is er ook van overgangen sprake zoals die van de kandidaat Van Hoorn. Zijn vader was voorheen vrijgemaakt predikant de Grootegast maar door dat kerkverband geschorst. Je moet dan wel een grote stap maken van het zgn verbondsautomatisme naar de bevindelijkheid.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 10.08 uur
Door: Pietje Puk (80.60.227.xxx)
@ J79, 29 mei, 19.39 uur: Er is duidelijk sprake van veelvuldig grensverkeer. De redacteur van het HHK-jaarboek, ds. R. Mulder te Leerbroek, geeft twee redenen aan voor de groei: 1) het hoge geboorte- c.q. doopcijfer, zelf doopte hij de laatste jaren heel wat zuigelingen in zijn gemeente! 2) Overkomst vanuit GerGem én C.G.K. Vanuit de vermaledijde PKN was er nauwelijks groei. De HHK wordt dus steeds minder hervormd, en steeds meer 'afgescheiden'. Voorts: Menige C.G.K.-gemeente is 'Samen op Weg' met een GKv- of NGK-gemeente. Niet een iegelijk is dat welgevallig. Een CGK-er die behoort tot een gemeente van 'Bewaar het Pand' maakt zich daar niet (meer) druk om. Maar als je je rekent tot die 'ligging', en je behoort niettemin tot zo'n vrolijk-orthodoxe samenwerkingsgemeente, dan is een overstap naar een HHK-gemeente - indien aanwezig in de regio - een goede keus. Wat overkomst uit GerGem betreft vermoed ik dat 'leesdiensten' een rol spelen. In GerGem veel voorkomend, in de HHK uitzonderlijk. De diensten (en de leer) lijken als twee druppels water op elkaar, alleen ... dat 'eeuwige' lezen, sáái hoor! Zelf heb ik voorts ook wel vernomen (staat dus niet vermeld in dit jaarboekje!) dat 'verontruste' vrijgemaakt-gerefomeerden toetreden tot de HHK, dit vanwege de grote verdeeldheid in afgesplitste 'vrijgemaakte' groupies. Al met al geldt ook hier: wezenlijke kerkgroei is er niet! Wél: rondpompen van gemeenteleden.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 00.18 uur
Door: marten (90.39.234.xxx)
Als iemand in eer en geweten een keuze maakt dient die te worden gerespecteerd; bovendien, n.d. lezende, lijkt het mij de juiste, ze zou me teleurstellen en ik zou het ongeloofwaardig vinden, als ze alsnog, ongetwijfeld na vele worstelingen, naar de HHK overstapte.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 00.07 uur
Door: marten (90.39.234.xxx)
n.d., hartelijk dank voor je antwoord(en), wat ik niet begrijp is dat je van een kerk door je geboorte lid wordt, slechts dat je er door je doop lid van kunt worden, al is ook dat ongevraagd als het om een kinderdoop gaat.
Ik heb een klacht over deze reactie


30 mei 2012, 00.06 uur
Door: Jan van der Waal (77.165.168.xxx)
@nd: Nadenker. Ik heb een eenzijdige afspraak met u gemaakt. Ik zal u niet meer persoonlijk tarten. En dat zal ik ook niet meer doen. Ik mag in dat verband nog wel een mening hebben over een HHK lijkt me. Ik heb uw hele bijdrage gelezen. En wat me opviel is dat u vindt dat u achtergelaten bent. Dat was uw eigen keuze. Mijns inziens geen goede keuze. Nooit was er iets veanderd in uw kerkelijk leven. NOOIT. En toch hebt u zich gesepareerd. Dat was zonde en wellicht een zonde. Maar . . . leg de schuld niet bij de anderen. U bent weggelopen, uiteindelijk om een futiliteit. Dat is jammer. Stap die kerk in, waarop u op uitkijkt en zie dat daar niets is veranderd! Niets is verplicht. Wat let u? n.d. Uw zorgen om mij persoonlijk zijn niet terecht. U kunt wat dat betreft op deze vrijzinnige protestant rekenen. Twijfel daar niet over. Woord is woord. Maar het recht om met u van mening te verschillen acht ik een normale zaak te zijn. Wederzijds inzicht lijdt tot waardering wellicht.
Ik heb een klacht over deze reactie


29 mei 2012, 23.52 uur
Door: n.d. (212.45.63.xxx)
Marten, het zijn mensen,die als kind of als volwassenen nooit gedoopt zijn, maar toch bij een kerkverband willen zijn aangesloten. Meer een bepaald gevoel van: niks is ook so what... meelevend zijn ze niet meestal. kerkbezoek is ook niet in beeld. Wel wordt hen gevraagd of ze bezoek van de kerk willen. Sommigen willen dat nog wel, anderen weer niet. Ook wordt hen gevraagd, de administratiekosten voor hun in schrijving jaarlijks te voldoen. En dat doen ze dan wel, want anders worden ze uitgeschreven.En dat willen ze nu net weer niet. Vage mensen dus en papieren, niet actieve leden.
Ik heb een klacht over deze reactie


29 mei 2012, 23.19 uur
Door: marten (90.39.234.xxx)
Ik had inderdaad nog nooit van geboorteleden van een kerk gehoord. Ergens deugt het m.i. niet.
Ik heb een klacht over deze reactie


29 mei 2012, 21.43 uur
Door: peter d (84.28.80.xxx)
@ n.d. Heel duidelijk. Ik stel het zeer op prijs dat jij ( als insider ) mijn vragen regelmatig beantwoordt. Dat is voor mij leerzaam, voorkomt verkeerde inschatting en geeft mij toegang tot kennis bronnen die ik in mijn omgeving niet beschikbaar heb.
Ik heb een klacht over deze reactie


29 mei 2012, 21.38 uur
Door: n.d. (212.45.63.xxx)
Marten, geboorteleden staan wel in de kerkelijke registers genoteerd, maar zijn niet als kind of volwassene gedoopt.Als zij belijdenis willen doen, worden ze in dezelfde dienst, waarin ze belijdenis doen van hun geloof, eerst gedoopt( niet dus voor de 2-de keer) Tenminste zo is dat te doen gebruikelijk in de reformatorische kerken en in de rechterflank van de PKN.
Ik heb een klacht over deze reactie


29 mei 2012, 21.29 uur
Door: n.d. (212.45.63.xxx)
Peter, ik zal een poging wagen tot nadere specificatie.1: het christendom is in eerste instantie geheel in overeenstemming metJezus'opdracht- verkondig HET evangelie( dat is dus enig in zijn soort!) aan ALLE creaturen. De eerste christengemeentes deelden dan ook oprecht alles gemeen. Het ging echter al snel fout.Niet omdat dat evangelie niet stand kon houden, maar omdat de mens niet deugt. Ananias en Saffira logen, spraken een halve waarheid uit- dus een hele leugen. Door hun hoogmoed en geldzucht.Ook in andere gemeentes klaagden de discipelen al snel over onderlinge verdeeldheid: ik ben van Cefas, ik van Apollos en ik van Christus. Peter, na de torenbouw van Babel is de spraakverwarring er al geweest. Die heeft ook het christendom( en overigens ook alle andere wereldgodsdiensten) onderling verdeeld. Het komt omdat mensen van zelf zoals ze geboren zijn liefhebbers van zich zelf zijn en geneigd het beter te willen weten dan Christus, Die gezegd heeft, dat het het de wil van de vader is dat alle gelovigen één zullen zijn in geloof en belijden. Die eenheid in Christus is er gelukkig wel, dwars door alle kerkelijke modaliteiten heen, omdat Christus zijn uitverkoren kinderen nooit los zal laten en hen Zelf leert elkaar onderling op te zoeken ,voor elkaar te bidden en elkaar daadwerkelijk ook te ondersteunen. Maar omdat niet elk kerklid ook een echt gelovige is en bovendien ook Gods kinderen nog eigenschappen kunnen hebben van hoogmoed en eigenbelang, maakt satan er gretig gebruik van om het vuurtje van verdeeldheid en wantrouwen aan te wakkeren. Met als gevolg: weer een groepering apart.Het is niet Gods wil, het komt door de onvolmaaktheid van de mensen, ook van de gelovigen, die zich soms kunnen laten verleiden mee te gaan met niet noodzakelijke afscheidingen.Menend vaak daarmee God beter te gehoorzamen. Ik kan niet oordelen over de harten van medechristenen. Ik weet echter wel, dat wie God leert liefhebben boven alles, er last van heeft, dat het Lichaam van Christus zo verscheurd en verdeeld is. En er ook naar verlangt,dat eens al die verdeeldheid zal zijn opgelost in de nieuwe Hemel en op de nieuwe aarde, die naar Christus'beloften eens volkomen één zal zijn.Hopenlijk zo een beetje duidelijk.
Ik heb een klacht over deze reactie


<< vorige reacties  |  volgende reacties >>  |    Pagina:  1  2  3  4  5  6  


Reageren op dit bericht?!

Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie

 
     over deze site | contact