Kerknieuws.nl Jezu´etenonderwijs had veel invloed op samenleving
ZA 25 okt 01:50  |  update 01:50
Chili Bibi Roosendaal Amsterdam CS Zuster
Kerk en homoseksualiteit botsen in Chili'Kinderen Asia Bibi werden mishandeld'Grootste moskee van West-Brabant geopendEerbetoon aan de doden op Amsterdam CS'Zuster Helena' naar psychiatrisch ziekenhuis

vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

Jezu´etenonderwijs had veel invloed op samenleving

WO 15 apr 2009 | 14.27

De vorming en opleiding die vele generaties katholieke jongens uit de gegoede stand op jezu´etencolleges hebben genoten, laten tot in de huidige samenleving sporen na. Zonder dat onderwijs zou de katholieke geloofsgemeenschap de afgelopen twee eeuwen aanzienlijk minder invloed op de maatschappij hebben gehad dan nu het geval is.

Dat concludeert Tom van den Beld, die deze week aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert op het onderzoek Katholieke jongens uit den beschaafden stand - Het jezu´eteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist.

Van den Beld (1937) heeft zelf het Sint Ignatius College in Amsterdam bezocht. 'Katwijk' leidde tal van bekende Nederlanders op, zoals oud-premier Jan de Quay, oud-minister Benk Korthals, oud-NOS-voorzitter Erik Jurgens en toneelschrijver Haye van der Heyden, alsmede kinderen uit de winkeliersfamilies Vroom, Dreesmann en Brenninkmeijer. Van het Canisius College in Nijmegen kwamen onder anderen Ruud Lubbers en Hans van Mierlo.

Van den Beld heeft zijn studie beperkt tot 'Katwijk', omdat deze school als eerste katholieke internaat in Nederland werd opgericht in 1831. Vanaf 1842 stonden de jezu´eten aan de leiding. In 1928 verhuisde het internaat naar Den Haag, waar het zich verbond aan het Sint Aloysiuscollege met externe leerlingen. Dat bleek echter geen groot succes, zodat 'Katwijk' zich na de oorlog op landgoed De Breul in Zeist vestigde. Katwijk de Breul sloot in 1982 als internaat de deuren, maar klinkt voor veel mensen nog bekend, aldus de promovendus.

De jezu´eten beoogden jongens op te voeden tot intellectuele mensen met verantwoordelijkheidszin, sociaal gevoel en de vaardigheid zelfstandig en initiatiefrijk op te treden. Het onderwijs was volgens Van den Beld gericht op de elite, als een voorbeeld van onbesproken, katholiek gedrag met beschaafde manieren. Om die reden was er op de internaten heel veel aandacht voor godsdienstoefening, maar ook voor sport, muziek en kunst.

Van den Beld besteedt apart aandacht aan de oefening in eloquentia ofwel welsprekendheid. De paters beschouwden eloquentia als een middel bij uitstek om later het katholieke gedachtengoed uit te dragen en te verdedigen. Daarvoor was ook klassieke vorming van belang. Aardrijkskunde en geschiedenis werden lang beschouwd als bijvakken.

Het jezu´etenonderwijs bleef tot in de jaren zestig van de vorige eeuw vrijwel ongewijzigd. De paters stonden bekend als streng maar rechtvaardig. In de decennia daarna haalde de tijdgeest hen in. Apart jongens- en meisjesonderwijs verdween. "Maar'', aldus Van den Beld, "het jezu´etenonderwijs is ontstaan in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen, net als nu. Het is zinvol om te bezien of de jezu´etenpedagogie ook voor deze tijd waardevolle elementen bevat.''

Bron: ANPARTIKEL DOORSTUREN
 


Stelling van de week
De waarheid sneuvelt het eerst in een oorlog
 Mee eens
 Oneens
 Geen mening
 Reacties

16 apr 2009, 02.17 uur
Door: Stephanus (85.148.80.xxx)
Wat een afgunst Tim. Het kan bijna niet anders of je zult wel Protestants of in het geheel niet kerkelijk betrokken zijn. Bovendien is de uitkomst van een promotie-onderzoek geen reclame campagne, hetgeen u had kunnen weten...als u tenminste een wetenschappelijke opleiding gevolgd had. Jammer dat u geen woorden van lof en dankbaarheid kunt spreken, over het werk dat de paters Jezuieten gedaan hebben en doen. Maar bij u zal het wel even wazig zijn als bij al die andere protestanten, die - bedekt met een sluier - ziende blind zijn....
Ik heb een klacht over deze reactie


15 apr 2009, 19.50 uur
Door: Tim (83.87.180.xxx)
Tjonguh zeg; is dit een reklame-campagne voor de vrijmetselarij ofzo? Al die Jezuieten-prominenten staan bijna bekend om machtsmisbruik, alcoholmisbruik, losse handjes, verrijking, enzovoort. Typische wereldleiders dus; net als de andere vrijmetselaars. Ik vond op google over Jezuieten iets leuk onder "wereld/FM/FM" :-)
Ik heb een klacht over deze reactie
Reageren op dit bericht?!

Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie

 
     over deze site | contact